Regio ZOU
Regio Lekstroom
Unicum Lekstroom

Welkom bij UNICUM Huisartsenzorg regio Lekstroom

UNICUM is de regio-organisatie van en voor de huisartsen in twee verschillende regio’s. De aan UNICUM verbonden huisartsen hebben zich verenigd om gezamenlijk hun ambities waar te maken: mensen 7x24 uur voorzien van goede zorg en ondersteuning in de eigen omgeving waarbij de patiënt uitgangspunt is.

Om dit te realiseren werken de huisartsen intensief samen in een multidisciplinair netwerk van (zorg)professionals in praktijk, wijk, gemeente en regio. De samenwerking is gericht op het bevorderen van de eigen regie, autonomie en kwaliteit van leven van mensen.

De huisartsenspoedposten zijn onderdeel van UNICUM. Deze spoedposten zijn gevestigd in Nieuwegein en Zeist. Hierdoor wordt de belofte van 7x24 uurs zorg waargemaakt.

Gezocht: huisartsen en triagisten voor auditteam
UNICUM Huisartsenspoedzorg is op zoek naar huisartsen en triagisten die deel willen uitmaken van het auditteam.
Lees meer »
01-11-2022
Nieuws
Verwijzen binnen de ggz/jeugdzorg: geen taak van de huisarts
Krijg je ook geregeld een bericht van een ggz-aanbieder met het volgende verzoek: ‘Wij sluiten de behandeling af en verzoeken u een verwijzing te maken voor vervolgbehandeling bij aanbieder X.’ Dit hoef je als huisarts niet te doen.
Lees meer »
19-10-2022
Nieuws
UNICUM is op zoek naar een Directeur-Bestuurder
We zijn op zoek naar een Directeur-Bestuurder. Bekijk de vacature voor meer informatie.
Lees meer »
05-10-2022
Nieuws
Dag van de Triagist
Hoeraaaa! Op 29 september was het de Dag van de Triagist! Om hierbij stil te staan heeft iedere Triagist iets lekkers ontvangen.
Lees meer »
03-10-2022
Nieuws
Thuisbehandelingspilot voor acuut benauwde patiënten
Diverse patiënten hebben al deelgenomen aan de pilot CovidTherapyHome van het UMCU. De reacties zijn tot nu toe overwegend positief. Deelnemende huisartsen geven aan dat de pilot ontlastend werkt.
Lees meer »
28-09-2022
Nieuws
Oncologie: Expertteam Transmuraal Samenwerken
Vanuit de gedachte dat een stevig oncologisch vangnet rondom de patiënt essentieel is voor de kwaliteit van leven, is binnen Oncomid het Expertteam Transmuraal Samenwerken actief. Onder voorzitterschap van huisarts Toosje Valkenburg wordt gewerkt aan een transmurale zorgketen.
Lees meer »
28-09-2022
Nieuws
Noodkreet ROC Midden-Nederland: stageplekken gezocht
Hoewel er landelijk een groot tekort is aan doktersassistenten, hebben dertig studenten van de opleiding doktersassistente (BOL) van het ROC Midden-Nederland nog geen stageplek gevonden. Het gaat om twee dagen in de week.
Lees meer »
28-09-2022
Nieuws
Even voorstellen... Mirjam van Groenestein
Per 1 september versterkt Mirjam van Groenestein UNICUM als Wijkmanager Zeist.
Lees meer »
08-09-2022
Nieuws
Flexibel en ‘op maat’ zijinstromers tot doktersassistent opleiden’
Deze week tekenden UNICUM, HUS, RegiozorgNu en ROC Midden Nederland de intentieverklaring om gezamenlijk doktersassistenten en triagisten op te leiden. Een unieke samenwerking in Nederland, mede mogelijk gemaakt door subsidie van de Stichting Sociaal Fonds Huisartsen (SSFH). 
Lees meer »
08-09-2022
Nieuws
Tips & Inspiratie: project laaggeletterdheid in Nieuwegein
Huisartsen van twee gezondheidscentra in Nieuwegein zijn een project rond laaggeletterdheid gestart. In dit artikel vertellen zij hoe zij dit aanpakken. Ook delen ze praktische tips.
Lees meer »
08-09-2022
Nieuws
Nieuw: Handreiking Liraglutide (Saxenda®) en de GLI
Vanaf 1 april 2022 wordt het medicijn Liraglutide - onder strikte voorwaarden - vergoed vanuit het basispakket bij mensen met obesitas. Het uiteindelijke doel is een blijvende leefstijlverandering door deelname aan de GLI, waarbij Liraglutide kan ondersteunen. UNICUM ondersteunt de huisartsen met een handreiking over de inzet van Liraglutide.
Lees meer »
17-08-2022
Nieuws
Inschrijven - UNICUM Symposium Hart voor Hoofdzaken
Kom ook op dinsdag 8 november naar het UNICUM Symposium Hart voor Hoofdzaken – in Slot Zeist, waar ‘samen bijdragen aan mentale gezondheid’ centraal staat.
Lees meer »
17-08-2022
Nieuws
2