Regio ZOU
Regio Lekstroom

Toekomstbestendige huisartsenzorg | Toolbox


Toolbox

Op deze pagina staan middelen die u kunnen ondersteunen bij uw activiteiten en het realiseren van uw project binnen TBHZ.

Deze pagina is dynamisch en zal regelmatig op basis van ontwikkelingen aangevuld worden.

Tools Plan van Aanpak:
Inventarisatieblad PvA
Handleiding PvA
Videohandleiding PvA
Voorbeeld PvA

Format PvA
Dit format is bewerkbaar. Hiermee kunt u gemakkelijk een concept PvA opstellen en in de praktijk bespreken voordat u het definitief aanlevert bij UNICUM via het webformulier.