Regio ZOU
Regio Lekstroom

Toekomstbestendige huisartsenzorg | Meest gestelde vragen


Help! Ik heb nog geen inloggegevens ontvangen?
Controleer eerst de spam/ongewenste e-mail map, als daar geen e-mail van WordPress in zit neem dan contact met ons op via: tbhz@unicum-huisartsenzorg.nl.

Kan ik het e-mailadres nog wijzigen dat voor de praktijkscan wordt gebruikt?
Ja, dat kan. Wijziging van het e-mailadres kunt u per e-mail aan ons doorgeven: tbhz@unicum-huisartsenzorg.nl.

Kan ik tijdens het invullen van de praktijkscan stoppen en later verdergaan?
Ja, dat kan. Het systeem onthoudt bij welke vraag u in de ladder bent gebleven, mits u dit tussentijds hebt opgeslagen. U kunt dan op een later moment verdergaan. Zie hiervoor ook de handleiding.

Klopt het dat ik geen melding heb gehad dat de ladders compleet zijn ingevuld na afloop?
Ja, dat klopt. Indien op de ‘ladders’ pagina de betreffende ladders de status ‘100% voltooid’ hebben, kunt u het programma afsluiten. De resultaten zijn dan al opgeslagen, verder hoeft u niets te doen. Mocht u hierover twijfelen, kunt u altijd even mailen naar tbhz@unicum-huisartsenzorg.nl.

Kan ik naar aanleiding van het invullen van de praktijkscan nog wisselen van thema?
Ja, dat kan. Een praktijk kan zelf beslissen met welk thema ze aan de slag gaat, ook al heeft ze eerder een ander thema aan ons doorgegeven.

Kan er momenteel al gedeclareerd worden bij ZK?
Nee, er kan momenteel nog niet gedeclareerd worden. Zodra dit wel mogelijk is ontvangt u daarover bericht vanuit Zilveren Kruis.

Voor welke kwartalen kan ik voor 2021 declareren?
Er kan straks gedeclareerd worden voor Q3 en Q4.

Wat zal de rol van UNICUM verder zijn na het invullen van de praktijkscan?
UNICUM zal een belangrijke rol spelen door te faciliteren en te ondersteunen in de ideeën die worden aangedragen. Er zal een format worden gedeeld door UNICUM, die kan helpen bij het opstellen van het plan van aanpak door de praktijk.

Kunnen wij als maatschap de praktijkscan één keer invullen voor meerdere huisartspraktijken?
Nee, dat kan helaas niet. De Praktijkscan is onderdeel van de individuele deelname aan TBHZ. Een praktijk (met eigen praktijk-AGB) neemt individueel deel en voert zijn eigen declaratie uit. De individuele contractering/vergoeding/kpi’s zijn dus op praktijkniveau. De maatschap of meerdere zelfstandige praktijken mogen wel gezamenlijke initiatieven uitwerken en deze gezamenlijk implementeren.

Ik heb me aangemeld voor de klankbordgroep, wat nu?
Zodra we gaan starten met de klankbordgroep bijeenkomsten, zullen we u daarover informeren.

Moet ik als praktijk contact opnemen met Zilveren Kruis over het contract Toekomstbestendige Huisartsenzorg?
Nee, in principe hoeft voor dit traject geen interactie plaats te vinden tussen Zilveren Kruis en de huisarts, behalve in het portaal.